Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Trang web này hoạt động bằng cách tải lên các bài báo trong thời gian thực, trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính xác thực, hoàn chỉnh và vị trí của tất cả các bài viết. Nội dung của tất cả các bài viết chỉ thể hiện ý kiến ​​cá nhân của tác giả, không phải quan điểm của trang web này, người dùng không nên dựa vào nội dung và nên tự đánh giá tính xác thực của nội dung. Tác giả sở hữu bài viết được đăng trên trang web này. Do trang web này bị hạn chế bởi phương thức hoạt động “xuất bản theo thời gian thực” nên không thể theo dõi đầy đủ tất cả các bài viết theo thời gian thực, nếu độc giả thấy có vấn đề gì cần comment vui lòng liên hệ với chúng tôi Trang này có quyền xóa bất kỳ nội dung nào và từ chối bất kỳ người nào đăng bài, đồng thời cũng có quyền không xóa bài viết. Không viết ngôn từ xấu xa, vu khống, khiêu dâm hoặc bạo lực hoặc tấn công cá nhân, vui lòng tự kỷ luật. Trang web này bảo lưu tất cả các quyền hợp pháp.