Thu nhập thụ động

Lập kế hoạch chính xác cho năm 2022 của bạn trong 3 bước

Kế hoạch tài chính là gì?

Đây là một câu hỏi mà 100 người hỏi thì sẽ có 100 loại trả lời, tuy bề ngoài câu trả lời của mỗi người là khác nhau nhưng đều có một điểm cốt lõi chung. Cái gọi là kế hoạch tài chính là phương pháp lập kế hoạch để giải quyết “kiếp nạn”. chi phí”.

Vì nguồn lực, thuộc tính và vấn đề (nhu cầu) của mỗi người là khác nhau, họ sẽ cần dựa vào điều kiện cá nhân để lập một kế hoạch lập kế hoạch tài chính riêng, sao cho mọi người có thể sử dụng hợp lý các lợi thế tương đối của mình một cách hiệu quả đồng thời đều đặn dẫn đường tự do tài chính.

Lập kế hoạch tài chính là giúp bản thân bạn xây dựng một hệ thống tài chính ổn định. Đầu tiên, hãy làm rõ khoảng cách giữa tình hình hiện tại và mục tiêu. Thông qua một loạt các hành động thiết kế, bạn không chỉ có thể tăng giá trị tài sản thông qua đầu tư mà còn có khả năng chấp nhận rủi ro, và cuối cùng có thể giải quyết vấn đề trong suốt cuộc đời.

Lợi ích của việc lập kế hoạch tài chính

  • Cải thiện khả năng phục hồi rủi ro

Như đã đề cập trước đó, bây giờ là thời đại thay đổi nhanh chóng, và mọi người cần có khả năng chống lại sự mong manh, để không gây ra gánh nặng lớn cho cuộc sống của chúng ta do một hoặc hai rủi ro.

  • có lựa chọn cuộc sống

Rất nhiều lần, không phải người ta không muốn lựa chọn hoặc không muốn trở nên tốt hơn, mà chỉ là họ đang mắc kẹt với những ràng buộc hiện có. Nếu chúng ta muốn theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng ta phải thay đổi và phát triển, và cơ sở cho tất cả những điều này là chúng ta có đủ dòng tiền để hỗ trợ chúng ta, điều này đòi hỏi phải có kế hoạch tài chính phù hợp.

  • Chuẩn bị cho tương lai lâu dài

Sau khi nghỉ hưu, chỉ có các khoản chi tiêu và không có thu nhập, đó là vấn đề sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nếu chúng ta có thể giải quyết các vấn đề dài hạn trong tương lai trước, chúng ta có thể tập trung hơn và tận hưởng cuộc sống ở hiện tại.

Lập kế hoạch tài chính 3 bước

  1. làm rõ tình hình hiện tại

Những người khác nhau có các nguồn lực và xuất phát điểm khác nhau, vì vậy trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch tài chính, chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người xem xét các nguồn lực hiện có của họ và nắm rõ tình hình hiện tại của họ.

2. Đặt mục tiêu

Sau khi hiểu được vị trí của chính mình và vị trí của chúng ta, chúng ta sẽ có một bên khác (mục tiêu) mà chúng ta muốn đạt được. Trong quá trình này, chúng ta có thể kiểm tra xem chúng ta coi trọng những giá trị nào, phong cách sống mà chúng ta hy vọng sẽ trở thành trong tương lai và đặt ra các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn rõ ràng và cụ thể.

3. Hành động thiết kế

Cuối cùng, sau khi hiểu rõ tình hình tài chính hiện tại và những mục tiêu muốn đạt được, chúng ta cần thiết kế một kế hoạch hành động thiết thực và khả thi để tiến về phía trước trên con đường lý tưởng.